Gapp Video I: A solución de mobilidade para GLPI. Catálogo de solucións