Accesibilidade

Política de accesibilidade

A empresa Tecnoloxías da Información e Comunicación de Galicia, S.L.U. comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de acordo co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles no sector público, ou desenvolvementos financiados desde Europa.

Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://atenda.tic.gal/ excluíndo contido incorporado doutros dominios.

Estado de cumprimento

Este sitio web cumpre parcialmente co RD 1112/2018 debido á falta de cumprimento cos aspectos indicados a continuación.

Contido non accesible

O contido listado a continuación non é accesible polas seguintes razóns:

 • Falta de conformidade:
  • Pode haber algunhas imaxes cuxa alternativa non está implementada ou non é correcta – Requisito 9.1.1.1 Contido non textual UNE-EN 301549:2022.
  • Pode haber elementos de cabeceira que están incorrectamente implementados, ou cuxa orde lóxica non é correcta – Número de requisito 9.1.3.1 Información e relacións de UNE-EN 301549:2022.
  • Pode haber elementos cuxo contraste non é suficiente en algunhas páxinas – Requisito 9.1.4.3 Contraste UNE-EN 301549:2020.
  • Pode haber encabezados que non son claros ou breves, ou que non deberían ser encabezados – Número de requisito 9.2.4.6 Encabezados e etiquetas de UNE-EN 301549:2022.
  • Pode haber algúns enlaces cuxo foco non se mostra – Número de requisito 9.2.4.7 Foco visible de UNE-EN 301549:2020.
  • Pode haber elementos doutros sistemas ou sitios web que non teñen unha definición de función suficiente – Número de requisito 9.4.1.2 Nome, función e valor de UNE-EN 301549:2020.
  • Pode haber elementos que aparecen na pantalla, que non están correctamente identificados polo seu estado de mensaxe ou rol – – Número de requisito 9.4.1.3 Mensaxes de estado de UNE-EN 301549:2022.
  • Podería haber erros específicos de edición en algunhas páxinas web.
 • Carga desproporcionada: Non aplicable.
 • O contido non está dentro do alcance da lei aplicable.

Podería haber ficheiros de oficina en formato PDF ou outros publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpren completamente con todos os requisitos de accesibilidade.

Pode haber contido de terceiros que non está desenvolvido nesta Unidade, nin baixo o seu control, como ficheiros de oficina de diferentes organizacións que deben ser publicados neste sitio.

Observacións e información de contacto

Podes facer comunicacións sobre requisitos de accesibilidade [artigo 10.2.a) do RD 1112/2018], como:

 • Informar de calquera posible incumprimento por este sitio web.
 • Transmitir outras dificultades para acceder ao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade do sitio web a través do seguinte formulario de contacto ou chamando ao 0034986101000.

Podes presentar:

 • Unha queixa respecto ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018
 • Unha solicitude de información accesible respecto a:
  • Contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo establece o artigo 3, se

   cción 4.

  • Contido que está exento de cumprir cos requisitos de accesibilidade porque impón unha carga desproporcionada.

Na solicitude de información accesible, deben especificarse claramente os feitos, razóns e solicitude que permiten verificar que é unha solicitude razoable e lexítima.