RSE

En TICGAL, cremos na Responsabilidade Social Empresarial (RSE) como un pilar fundamental do noso compromiso coa comunidade e o medio ambiente nos que operamos. A nosa empresa esfórzase por contribuír positivamente ao desenvolvemento sostible adoptando prácticas que impactan favorablemente en aspectos sociais, ambientais e éticos.

Sostibilidade Ambiental: En TICGAL, estamos comprometidos coa preservación ambiental. Implementamos prácticas empresariais sostibles, buscando reducir o noso impacto ambiental e promover a eficiencia no uso de recursos. Traballamos continuamente para minimizar a nosa pegada ecolóxica e adoptar tecnoloxías respectuosas co medio ambiente.

Compromiso coa Comunidade: Estamos dedicados a ser un axente activo para o benestar da comunidade. Colaboramos con iniciativas locais para mellorar a calidade de vida e fomentar o desenvolvemento educativo e cultural. Cremos en crear un impacto positivo e duradeiro nas nosas áreas de traballo.

Ética Empresarial: A ética empresarial é un principio fundamental nas nosas operacións diarias. En TICGAL, esforzámonos por manter altos estándares éticos en todas as nosas interaccións empresariais. Fomentamos a transparencia, a integridade e o respecto en todos os niveis da nosa organización.

O Benestar dos Nosos Empregados: Recoñecemos que os nosos empregados son esenciais para o noso éxito. Polo tanto, promovemos un ambiente de traballo inclusivo, seguro e enriquecedor. Esforzámonos por proporcionar oportunidades para o desenvolvemento profesional, promovendo un equilibrio entre o traballo e a vida persoal.

Compromiso coa Lingua e Cultura Galegas: En TICGAL, as nosas raíces en Galicia non son só unha cuestión de xeografía; están tecidas no tecido da nosa identidade, como se indica no nome da nosa empresa. Estamos profundamente comprometidos coa preservación e promoción da rica herdanza da lingua e cultura galegas, recoñecendo o seu papel vital na configuración da nosa comunidade e os valores da nosa empresa.

A Responsabilidade Social Empresarial non é só un compromiso, senón unha parte integral da nosa identidade corporativa. Esforzámonos por ser axentes de cambio positivo e deixar unha pegada significativa na sociedade e no medio ambiente no que operamos.

O Noso compromiso coa Responsabilidade Social Empresarial

En TICGAL, cremos na RSE como un pilar fundamental do noso compromiso coa comunidade e o medio ambiente no que operamos. A nosa empresa esfórzase por contribuír positivamente ao desenvolvemento sostible adoptando prácticas que impactan favorablemente en aspectos sociais, ambientais e éticos.

Sostibilidade Ambiental: En TICGAL, estamos comprometidos coa preservación ambiental. Implementamos prácticas empresariais sostibles, buscando reducir o noso impacto ambiental e promover a eficiencia no uso de recursos. Traballamos continuamente para minimizar a nosa pegada ecolóxica e adoptar tecnoloxías respectuosas co medio ambiente.

Compromiso coa Comunidade: Estamos dedicados a ser un axente activo para o benestar da comunidade. Colaboramos con iniciativas locais para mellorar a calidade de vida e fomentar o desenvolvemento educativo e cultural. Cremos en crear un impacto positivo e duradeiro nas nosas áreas de traballo.

Ética Empresarial: A ética empresarial é un principio fundamental nas nosas operacións diarias. En TICGAL, esforzámonos por manter altos estándares éticos en todas as nosas interaccións empresariais. Fomentamos a transparencia, a integridade e o respecto en todos os niveis da nosa organización.

O Benestar dos nosos compañeiros: Recoñecemos que os nosos empregados son esenciais para o noso éxito. Polo tanto, promovemos un ambiente de traballo inclusivo, seguro e enriquecedor. Esforzámonos por proporcionar oportunidades para o desenvolvemento profesional, promovendo un equilibrio entre o traballo e a vida persoal.

Compromiso coa Lingua e Cultura Galegas: En TICGAL, as nosas raíces galegas non son só unha cuestión de xeografía; están tecidas no na nosa identidade, como así o indica o noso nome. Estamos profundamente comprometidos coa preservación e promoción da rica herdanza da lingua e cultura galegas, recoñecendo o seu papel vital na configuración da nosa comunidade e os valores da nosa empresa.

A Responsabilidade Social Empresarial non é só un compromiso, senón unha parte integral da nosa identidade corporativa. Esforzámonos por ser axentes de cambio positivo e deixar unha pegada significativa na sociedade e no medio ambiente no que operamos.

O compromiso de TICGAL Recoñecido: O Programa RSE Responsabilízate

A nosa dedicación a prácticas empresariais responsables e crecemento sostible foi aínda máis recoñecida a través da nosa participación no programa RSE Responsabilízate da Xunta de Galicia. Esta prestixiosa certificación é un testemuño do noso compromiso coa Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e os nosos esforzos por integrar profundamente estes valores nas nosas operacións empresariais.

Unha certificación de excelencia en RSE

O programa RSE Responsabilízate, iniciado pola Xunta de Galicia, está deseñado para promover e recoñecer os esforzos de RSE das empresas dentro de Galicia. Ao participar neste programa, TICGAL demostrou adhesión a altos estándares en xestión ambiental, responsabilidade social e prácticas empresariais éticas.

Aliñamento cos valores locais

Estar certificados polo programa RSE Responsabilízate aliña co nosos valores fundamentais de apoio á nosa comunidade e preservación do noso medio ambiente. Este recoñecemento non é só un logro para nós; é unha afirmación do noso compromiso cos principios que definen o espírito do noso país: sostibilidade, benestar comunitario e conduta ética.

Mellora continua e compromiso comunitario

Esta certificación é un fito no noso viaxe continuo de mellora e compromiso. Motívanos a continuar o noso traballo na preservación do medio ambiente, a implicación comunitaria e o mantemento de altos estándares de ética empresarial. Este é un esforzo colaborativo que involucra aos nosos empregados, clientes e á comunidade galega en xeral.

Un compromiso cara ao futuro

Manter a certificación RSE Responsabilízate reforza a nosa determinación de seguir sendo líderes en RSE dentro de Galicia e máis alá. Reforza o noso compromiso de continuar integrando prácticas sostibles en todos os aspectos do noso negocio, contribuíndo positivamente á nosa comunidade e establecendo un referente para a conduta empresarial responsable.

En TICGAL, estamos orgullosos de ser parte do programa RSE Responsabilízate, e abrazamos esta responsabilidade con entusiasmo e compromiso. Esta certificación non é só un recoñecemento dos nosos esforzos pasados senón un faro que guía os nosos futuros esforzos en RSE.

Certificado Empresa Responsabilízate a TICGAL