GLPI CONSULTING

Desde complementos esenciais ata aplicacións multiplataforma completas, amplía as túas capacidades GLPI.

SOPORTE GLPI

Paquetes de asistencia profesional deseñados para ofrecer o máximo valor á súa organización.

Quen somos

Pioneiro das solucións de mañá, hoxe

TICGAL é unha empresa de persoas. O corazón do noso éxito está o noso coñecemento: o saber facer e a experiencia inigualables do Equipo TICGAL. Cunha década de experiencia colectiva e un compromiso inquebrantable coa calidade, gañámonos a nosa reputación como un referente mundial de GLPI.

TICGAL

As túas necesidades, as nosas solucións: Servizos locais, cobertura estatal, alcance global

Os nosos servizos

Solucións de clase mundial para o seu negocio.

TICGAL ofrece un espectro de servizos de TI personalizados para satisfacer as súas necesidades en múltiples escalas. Desde soporte de TI local que aborda os seus requisitos técnicos inmediatos ata licenzas de software a nivel nacional que potencian empresas en todo o país, temos todo cuberto. Elevando o noso alcance a escala global, a nosa especialización en GLPI inclúe complementos, integracións e avanzadas solucións de mobilidade.
.

plugins

GLPI Plugins

 

Podes mellorar as funcionalidades integradas de GLPI con útiles complementos de GLPI e extensións para o navegador. Se necesitas outra funcionalidade, ou calquera outra necesidade relacionada con GLPI, non dubides en contactar connosco.

integrations

Integracións con GLPI

Integre o seu sistema de teléfono virtual sen esforzo con GLPI mediante a integración 3CX, mellorando a comunicación e a produtividade como nunca antes.

mobilitysolutions

Solucións de mobilidade para GLPI

Experimenta o poder da aplicación móbil TICGAL e revoluciona a xestión de incidentes GLPI. Capacita o teu equipo para resolver incidentes de forma eficiente e eficaz, todo desde a comodidade dos seus dispositivos móbiles.

ticgal-gold-partner-glpi-network

Transformando Solucións Empresariais como Socio Gold de GLPI

We’re proud to be a Gold Partner with GLPI (The first in Spanish in the world). Explore our groundbreaking plugins, integrations, and mobility solutions tailored to elevate your GLPI experience.

Falamos?

FALEMOS DAS SÚAS NECESIDADES DE SERVIZOS DE TI EMPRESARIAIS

Novas

Stay updated: the latest from TICGAL

Sumérxete nas nosas novas para obter as últimas novidades, consellos de expertos e ideas sobre solucións de TI, licenzas de software, características de GLPI e máis. Mantente á fronte coas dicas e actualizacións directamente dos profesionais de TICGAL.

Footer: Enhancing GLPI with Customizable Footer Links

Footer: Mellorando GLPI con ligazóns personalizables no pé de páxina

No panorama en constante evolución da xestión de activos de TI, GLPI emerxeu como unha ferramenta crítica , ofrecendo ás...
seven ways to find support for your glpi

7 xeitos de atopar soporte para o teu GLPI

GLPI é a solución ITSM máis instalada do mundo. Como plataforma de código aberto que combina inventario informático (e outros...

Novo Gapp 2.6.1. Unha actualización importante para Gapp Self-Service e Formcreator

No noso recente lanzamento de Gapp Self-Service, podes ter atopado unha característica defectuosa: os formularios de Formcreator amosábanse, pero non...
Introducing Gapp 2.6. The GLPI App

Nova Gapp 2.6: Cambios ITIL, activos e máis

Aproximadamente catro meses despois de Gapp 2.5, temos de novo unha nova iteración de Gapp, Gapp 2.6, a última versión...

Crealo ou non, podes usar UXÍA para interactuar con GLPI desde o teu WhatsApp

A viaxe de UXÍA continúa a impactarnos en TICGAL, onde os saltos innovadores non son a norma. Dende a nosa...

Como configurar a API de GLPI

Dende a versión 9.1 do GLPI, está dispoñible unha API REST para ampliar funcionalidades e habilitar integracións con solucións de...

GLPI CONSULTING

From essential plugins to full-fledged multi-platform apps, expand your GLPI capabilities.

GLPI SUPPORT

Professional support packages designed to deliver the most value to your organization.

WHO WE ARE

Pioneering Tomorrow's Solutions, Today

TICGAL is a people's company. At the heart of our success is our knowledge—the unmatched know-how and expertise of the TICGAL Team. With a decade of collective experience and an unwavering commitment to quality, we've earned our reputation as a worldwide GLPI referent.

ABOUT TICGAL

Your needs, our solutions: Local Services, Countrywide Coverage, Global Reach

OUR SERVICES

World-Class Solutions for your Business

TICGAL offers a spectrum of IT services tailored to meet your needs on multiple scales. From local IT support that addresses your immediate technical requirements to countrywide software licenses that empower businesses across the country, we have you covered. Elevating our reach on a global scale, our specialised expertise in GLPI features plugins, integrations, and advanced mobility solutions.

plugins

GLPI Plugins

 

You can enhance GLPI built-in features with useful GLPI plugins and browser extension. Should you need another feature, or any other GLPI related need, do not hesitate to contact us.

integrations

GLPI integrations

 

Integrate your virtual phone system effortlessly with GLPI using the 3CX Integration, enhancing communication and productivity like never before.

mobilitysolutions

GLPI Mobility Solutions

 

Experience the power of TiCGAL Mobile App and revolutionize your GLPI incident management. Empower your team to resolve incidents efficiently and effectively, all from the convenience of their mobile devices.

ticgal-gold-partner-glpi-network

Transforming Enterprise Solutions as a GLPI Gold Partner

We’re proud to be a Gold Partner with GLPI (The first in Spanish in the world). Explore our groundbreaking plugins, integrations, and mobility solutions tailored to elevate your GLPI experience.

Let’s Get in Touch

LET'S TALK ABOUT YOUR BUSINESS IT SERVICES NEEDS

Updates

Stay updated: the latest from TICGAL

Dive into our blogs to get the latest news, expert advice, and insights on IT solutions, software licenses, GLPI features, and more. Stay ahead of the curve with tips and updates directly from the professionals at TICGAL.

Footer: Enhancing GLPI with Customizable Footer Links

Footer: Mellorando GLPI con ligazóns personalizables no pé de páxina

No panorama en constante evolución da xestión de activos de TI, GLPI emerxeu como unha ferramenta crítica , ofrecendo ás...
seven ways to find support for your glpi

7 xeitos de atopar soporte para o teu GLPI

GLPI é a solución ITSM máis instalada do mundo. Como plataforma de código aberto que combina inventario informático (e outros...

Novo Gapp 2.6.1. Unha actualización importante para Gapp Self-Service e Formcreator

No noso recente lanzamento de Gapp Self-Service, podes ter atopado unha característica defectuosa: os formularios de Formcreator amosábanse, pero non...
Introducing Gapp 2.6. The GLPI App

Nova Gapp 2.6: Cambios ITIL, activos e máis

Aproximadamente catro meses despois de Gapp 2.5, temos de novo unha nova iteración de Gapp, Gapp 2.6, a última versión...

Crealo ou non, podes usar UXÍA para interactuar con GLPI desde o teu WhatsApp

A viaxe de UXÍA continúa a impactarnos en TICGAL, onde os saltos innovadores non son a norma. Dende a nosa...

Como configurar a API de GLPI

Dende a versión 9.1 do GLPI, está dispoñible unha API REST para ampliar funcionalidades e habilitar integracións con solucións de...