Footer: Mellorando GLPI con ligazóns personalizables no pé de páxina