Por qué non se amosan os botóns do temporizador do Actualtime na tarefa?