MANUAL DE USUARIO GAPP WHITE LABEL – ASSETS

MANUAL DE USUARIO GAPP WHITE LABEL - ASSETS

Assets

Assets ofrece funcionalidades clave para acceder facilmente á información dos activos inventariados, utilizando códigos QR xerados polo GLPI.

Esta funcionalidade axiliza os procesos de xestión de activos proporcionando acceso instantáneo a datos cruciais como especificacións de activos, historial de mantemento, información de garantía e usuarios ou departamentos asignados.

Gapp Xtended

Menú de Opcións

assets (1)

Acceso

Podemos acceder ao menú do complemento desde a pantalla principal facendo clic en Activos.

 1. Lector de códigos QR. Esta opción permite aos usuarios escanear o código QR dun activo utilizando a cámara do seu dispositivo móbil. Unha vez analizado o código, Gapp buscará na base de datos de GLPI información relacionada con ese activo e presentaralle ao usuario de forma rápida e accesible. Isto elimina a necesidade de buscar manualmente o activo na interface de usuario, aforrando tempo e facendo que a xestión de activos sexa unha delicia.
 2. Os Meus Activos. Esta sección mostra unha lista de activos asignados ou relacionados co usuario actual. Proporciona unha vista conveniente dos activos baixo a responsabilidade ou uso do usuario, facilitando o seguimento e xestión dos mesmos. Os usuarios poden acceder rapidamente á información detallada de cada activo desde esta sección ou crear un novo ticket vinculado.
qr-scanner

Lector de códigos QR

Para acceder a un activo utilizando o escáner de QR, segue estes pasos:

 1. Preme o botón Lector de códigos QR.
 2. Concede permiso á aplicación para acceder á cámara se necesario.
 3. Escanea o código QR e accede ao activo.

Nota: O usuario só poderá acceder se o activo é visible coa súa entidade e perfil actuais.

my-assets-1

Os Meus Activos (I)

Ao premer no botón Os Meus Activos, amosarase outra vista cun enlace para cada tipo de activo que pertence ao usuario (ordenadores, monitores, impresoras…).

 1. Buscar activo polo nome.
 2. Pechar.
 3. Lista de tipos de activos.
my-assets-2

Os Meus Activos (II)

Se o usuario fai clic de novo nun tipo específico de activo, só se amosarán os activos dese tipo.

 1. Buscar activo polo nome.
 2. Pechar.
 3. Tipo de activos.
 4. Lista de activos.
my-assets-3

Vista do Activo

 1. Nome.
 2. Tipo.
 3. Número de serie.
 4. Información bruta.
 5. Fabricante.
 6. Modelo.
 7. Subtipo.
 8. Incidencia aberta asociada co activo.

Gapp White Label Manual

gappwhitelabel

Main Manual Page

barcodeplus

Assets - Barcode - QR Scanner

actualtime

ActualTime - Waypoint - Vehicle

Charge Plugin

Credit vouchers - Charge

formcreator-alternative

Form Creator

Asset Handover GLPI Plugin

Asset Handover - Gapp Sign