Manual de usuario de Gapp White Label – TAM

Manual de usuario de Gapp White Label - TAM

Visión xeral de TAM

TAM axuda a GLPI a xestionar as horas de traballo dos empregados, os fichaxes de entrada e saída, a xelocalización, as datas de traballo e as vacacións.

Gapp Xtended

Acceso

tam-1

Podemos acceder ao menú do complemento deNde a pantalla principal, facendo clic en TAM.

Estado e Operacións

tam-not-started (1)

Non comezado

Se o temporizador TAM non comezou, esta será a pantalla cando accedamos á funcionalidade:

 1. Usuario.
 2. Calendario.
 3. Botón de inicio do temporizador.
 4. Temporizador (non comezado)
tam-started

Iniciado

Unha vez que o TAM comeza, amosarase a seguinte notificación que indica o tempo restante para completar o día de traballo.

 1. Tempo restante.
 2. Botón de continuar.
tam-active (2)

Activo

Cando o TAM está activo, o cronómetro está a contar e mostra un botón para detelo se o traballador necesita facer unha pausa.

 1. Botón de detención.
 2. Tempo restante.
 3. Botón de calendario.
 4. Vista da liña do tempo.
tam-stop-reason (2)

Motivo da parada

Cando un traballador necesita facer unha pausa, debe premer o botón Deter na pantalla anterior e indicar o motivo da pausa.

 1. Aviso do motivo da parada.
 2. Fin do día. Esta opción require que o traballador manteña premido o botón correspondente máis tempo para confirmar a operación.
 3. Descanso para café.
 4. Parada para o xantar.

Nota: Estas opcións de descanso poden ser cambiadas por outras segundo as necesidades.

tam-stop

Confirmación de finalización da xornada

Se o traballador remata a xornada, o temporizador non pode ser iniciado de novo. Por esta razón, preguúntaselle ao traballador se quere realmente que rematar a súa xornada.

 1. Aviso de confirmación de finalización da xornada.
 2. Botón de cancelación.
 3. Botón de detención / Confirmar.
tam-stopped

Parado

Xa sexa para unha pausa ou para rematar o día, cando o TAM para, amosa unha mensaxe de confirmación.

 1. Tempo restante.
 2. Botón de continuar.

Liña temporal

tam-timeline

Liña de tempo

Esta sección amosa unha vista lineal da xornada laboral, tanto as horas de traballo como as pausas.

 1. Temporizador en funcionamento.
 2. Temporizador parado.

Nota: Podes ver días anteriores, non só o día actual.

Calendario

tam-working-day

Xornada laboral

O calendario de TAM compara as horas reais de traballo do traballador co que debería traballar e amosa a diferenza (positiva ou negativa) cada día. Posteriormente, os valores globais de todo o ano son tomados para comprobar se un traballador traballou máis ou menos horas.

 1. Diferenza de tempo. Os números en vermello indican un valor positivo, mentres que os números en verde indican un valor negativo.
tam-12-calendar-holiday

Vacacións persoais

No caso de que o usuario teña establecido o seu período de vacacións, tamén aparecerá no seu calendario e esos días non se consideran días laborables.

tam-11-calendar-close-time

Festivos nacionais

O calendario tamén ten en conta os festivos nacionais e exclúeos, establecéndoos como días non laborables para os traballadores.

tam-12-calendar-leave

Baixa por enfermidade

Se un traballador necesita estar de baixa por enfermidade durante uns días, isto tamén se reflicte no calendario. Novamente, estes días non se terán en conta.

Gapp White Label Manual

gappwhitelabel

Main Manual Page

barcodeplus

Assets - Barcode - QR Scanner

actualtime

ActualTime - Waypoint - Vehicle

Charge Plugin

Credit vouchers - Charge

formcreator-alternative

Form Creator

Asset Handover GLPI Plugin

Asset Handover - Gapp Sign