Nota legal

Este sitio, www.ticgal.com , pertence e é operado por Óscar Beiro de la Fuente, que de conformidade co disposto na LSSICE-Lei 34/ 2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade información e Comercio Electrónico, a continuación se identifica:
NIF: 76900892-R
Enderezo: Gagos de Mendoza 2, 5º, Oficina 1 - 36001 Pontevedra
Teléfono: +34 986 101 000
Email: ola@ticgal.com

Utilización: O uso de servizos que se ofrecen nesta páxina confiren a condición de usuario e considerase expresa aceptación sen reservas a estas condicións legais. O uso de determinados servizos ofrecidos neste sitio web tamén é rexido polas condicións particulares de cada caso, que serán aceptadas polo mero uso deles.

Dispoñibilidade e acceso ao portal: Oscar Beiro de la Fuente reservase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na web, a configuración e presentación e das condicións acceso. Non é por iso responsable de interrupcións ou erros na páxina.

Acceso: Hai certas partes dos clientes web con acceso restrinxido por un ID de usuario e contrasinal.

Protección de datos: Os datos persoais ligados á páxina www.ticgal.com respectan e cumpren os requisitos da lexislación vixente sobre a protección de datos persoais, e só serán utilizadas para os fins indicados; coas limitacións e dereitos contidos na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Persoais e o Regulamento que a desenvolven. Os datos facilitados polos usuarios incorporaranse aos arquivos dos que é responsable Óscar Beiro de la Fuente , que adoptarán todas as medidas de seguridade en relación aos arquivos e datos procesados ​​nos mesmos.

Os usuarios poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos dirixíndose por escrito a:
TICgal - Óscar Beiro de la Fuente
Gagos de Mendoza 2-5º Oficina 1
36001 - Pontevedra

Ou no enderezo electrónico:
lopd@ticgal.com

Xurisdición e lexislación de aplicación: Para a resolución de calquera litixio relacionado con este sitio web ou as actividades nel desenvolvidas, aplicarase a lei española, que as partes se someten expresamente; sendo competentes na resolución de disputas derivadas ou relacionadas co seu uso os Xulgados e Tribunais de Pontevedra, agás normativa específica sobre a protección dos consumidores e usuarios.
 
z35W7z4v9z8w

Pin It on Pinterest

Share This