Técnico Informático
Pontevedra
Publicado fai 3 anos

Praza cuberta – Grazas

O noso problema

 • Estamos a medrar algo máis rápido do que tiñamos planificado, e precisamos a túa axuda

O que buscamos

 • Alguén que teña coñecementos informaticos. Preferentemente cun Ciclo Formativo de Grao Superior, pero se demostras os teus coñecementos, non estamos fechados a nada.
 • Que non che asuste un controlador de dominio.
 • Que LAMP non che soe raro.
 • Ter un coñecemento aceptable de inglés

O que valoramos

 • Coñecer GLPI
 • Virtualización e/ou contedores
 • Scripting: Bash, Powershell
 • Monitorización con Zabbix
 • Orquestración con Ansible ou Salt-Stack. Outras tamén se valoran.
 • Coñecementos de programación: PHP, Java, Kotlin…, pero podemos reaproveitar outras experiencias
 • Saber algo de francés ou portugués
 • Xogar a The Division 2 🙂

Que ofrecemos

 • Unirte a unha microempresa
 • Equipo pequeno e un pouco friqui
 • Traballo perto da casa. É por isto que preferimos que vivas en Pontevedra ou arredores.
 • Incorporación inmediata
 • Formación
 • Café, cacao, infusións…

Características do traballo

Categoría do traballo

Rematadas

Solicitude en liña

Tecnoloxías da Información e Comunicación de Galicia, S.L.U., en diante TICgal, con NIF B94165495 e domicilio social en Rúa Gagos de Mendoza, 2 - 5º Oficina 1-2, 36001 Pontevedra, Galicia, informa de que os datos persoais que nos facilita por medio da entrega do currículum vitae, así como os que no seu caso se xeren como consecuencia da participación en procesos selectivos, quedarán incorporados aos seus sistemas de información, coa finalidade de analizar o perfil profesional para os efectos de facerlle partícipe nos procesos de selección, presentes ou futuros. A remisión do currículo á empresa é voluntaria e baixo o seu consentimento, o cal constituirá a base xurídica do tratamento e serán conservados durante dous anos, transcorridos os cales, será destruído. O usuario ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios, o que poderá facer mediante unha comunicación dirixida ao Comité de Privacidade de TICGAL por algunha das dúas seguinte vías: 1. Mediante correo electrónico ao enderezo electrónico: [email protected] (retirar guións). 2.Por carta a Rúa Gagos de Mendoza 2, 5º Oficina 1-2 36003 - Pontevedra, Galicia