Termos e condicións dos complementos GLPI de TICGAL

Garantía de software

O mantemento dos complementos inclúe asistencia exclusivamente sobre o complemento e a súa versión, NON sobre o GLPI ITSM ou diferentes versións do complemento (grandes versións). Isto é, o soporte non cubrirá ningún problema que non estea relacionado co complemento en si mesmo.

O mantemento do complemento na súa versión corresponde á resolución de erros ou fallos detectados e notificarase a todos os clientes que adquiran a versión correspondente. O mantemento dunha versión incluirá melloras e novas características. Tras recibir a notificación por correo electrónico, os clientes poden descargar o complemento corrixido ou mellorado a través de ATenda desde a súa área de subscrición mentres estean dentro do período de subscrición válido.

Renovación do software

Todos os nosos complementos seguen a mesma política de renovación. Os complementos non están suxeitos a licenzas, polo que unha vez que remate o primeiro ano, o único que deixaría de funcionar sería o servizo de soporte, as correccións de erros e as actualizacións que proporcionamos.
Antes de finalizar a subscrición anual, notificaráselle para que poida aproveitar o aforro na tarifa de inscrición e só teña que pagar pola renovación, o que representa un desconto do 40%. Para iso, recibirás un correo electrónico cun vale de desconto para aplicar exclusivamente en ATenda.
Se non estás interesado en continuar co soporte por calquera motivo, sempre podes solicitalo máis tarde cando o precises. Nese caso, volverase a aplicar a tarifa de inscrición.

Antes de que finalice a subscrición, notificaráselle para obter un desconto especial para estender as novas versións e o servizo de soporte por un ano adicional.
O desconto nestes casos será do 40% sobre o importe total do complemento naque momento, onde o cliente recibirá un correo electrónico cun vale de desconto para aplicar só en ATenda.

Versións compatibles

A menos que se indique o contrario, TICGAL normalmente alineará o mantemento e o soporte co soporte oficial de GLPI de Teclib.

Licenza

A menos que se indique o contrario, todos os complementos desenvolvidos por TICGAL están baixo a licenza GNU/AGPLv3.

Marca rexistrada

Todas as marcas comerciais, logotipos e nomes de marca son propiedade dos seus respectivos propietarios.

Suxestións

Aceptamos suxestións para novas características e melloras utilizando os formularios de soporte habituais.

Patrocina unha característica

Podes solicitar mellorar calquera dos nosos complementos. Utiliza o formulario no sitio de soporte, https://xes.ticgal.com, e contactaremos contigo.

Ferramenta de