TICGAL’s GLPI Plugins Términos & Condiciones

Garantía do Software

O mantemento dos plugins inclúe asistencia exclusivamente sobre o plugin e a súa versión, e NON sobre o GLPI ITSM ou diferentes versións do plugin (versións principais). É dicir, calquera problema non relacionado co propio plugin non estará cuberto polo soporte.

O mantemento do plugin na súa versión corresponde á resolución de erros ou fallos detectados e notificará a todos os clientes compradores da versión correspondente. O mantemento dunha versión incluirá melloras e novas características. Despois de recibir a notificación por correo electrónico, os clientes poden descargar o plugin corrixido ou mellorado a través de ATenda desde a súa área de subscrición mentres estean dentro do período de subscrición válido.

Renovación do Software

Todos os nosos plugins seguen a mesma política de renovación. Os plugins non están suxeitos a licenzas, polo que unha vez que remate o primeiro ano, o único que deixaría de funcionar é o servizo de soporte, correccións de erros e actualizacións que proporcionamos.
Antes de finalizar a subscrición anual, notificaráselle para que poidas aproveitar o aforro na cota de inscrición e só teñas que pagar pola renovación, o que representa un desconto do 40%. Para iso, recibirás un correo electrónico cun cupón de desconto para aplicar exclusivamente en ATenda.
Se, por algún motivo, non estás interesado en continuar co soporte, sempre podes solicitalo máis adiante cando o necesites. Nese caso, volveríase a aplicar a cota de inscrición.

Antes de que finalice a subscrición, notificaráselle para obter un desconto especial e extender as novas versións e o servizo de soporte por outro ano adicional.
O desconto nestes casos será do 40% sobre o importe total do plugin nese momento, onde o cliente recibirá un correo electrónico cun cupón de desconto para aplicar só en ATenda.

Versións Soportadas

A menos que se indique o contrario, TICGAL normalmente alinhará o mantemento e o soporte co soporte oficial de GLPI de Teclib.

Licenza

A menos que se indique o contrario, todos os plugins desenvolvidos por TICGAL están baixo a licenza GNU/AGPLv3.

Marca Rexistrada

Todas as marcas comerciais, logotipos e nomes de marca son propiedade dos seus respectivos propietarios.

Suxestións

Aceptamos suxestións para novas características e melloras utilizando os formularios de soporte habituais.

Patrocina unha Característica

Podes pedir que melloramos calquera dos nosos plugins. Use o formulario dispoñible no sitio de soporte: https://xes.ticgal.com, e contactaremos contigo de volta.

Ferramenta de Soporte

https://xes.ticgal.com ou use a aplicación de soporte de TICGAL para iOS e Android. A atención espera en 72 horas, pero típicamente, recibirás unha resposta dentro dun día laborable.

Política de Non Reembolso

Debido á natureza dos produtos de software, que non requiren a entrega dunha chave física, e o código de traballo está dispoñible inmediatamente despois da compra, todas as vendas dos plugins GLPI desenvolvidos por TICGAL son definitivas e non reembolsables.

Licenzas de Terceiros

Esta páxina mostra todas as licenzas relevantes para as ferramentas de terceiros nas que confiamos para ofrecer unha excelente experiencia TICGAL PLUGINS.