Código Ético e de Conduta

En TICGAL asumimos de maneira voluntaria responsabilidades adicionais ás establecidas por la lei. Os nosos compromisos:

  • Establecer un marco de referencia que nos permita entender y por en práctica os comportamentos e expectativas que TICGAL espera dos seus empregados no seu día a día laboral.
  • Dado que non podemos anticipar todas as situacións e cuestións que poidan xurdir no desempeño das nosas tarefas, o Código proporciona pautas mínimas de ética e conduta que guían o noso comportamento tanto no ámbito profesional como persoal.

Se tes algunha consulta relacionada co Código Ético e de Conduta o desexas informar posibles infraccións, podes porte en contacto co Canal de Compliance de TICGAL. O Código de Ética e Conduta foi aprobado polo Consello de Administración de TICGAL. ¿Queres saber mais? CÓDIGO ÉTICO E DE CONDUTA (ES)