Gapp. Licenza de uso

[button link=”https://tic.gal/es/gapp-nota-legal/” type=”big” color=”orange”] Esta é unha tradución do Contrato de licenza de software con valor informativo. Podes atopar o orixinal en castelán facendo clic aquí[/button]

Contrato de Licenza de Software

O presente Contrato de Licenza de Software (en diante, o “Contrato”) é un contrato entre VOSTEDE (en diante, o ” Licenciatario”) e Tecnoloxías dá Información e Comunicación de Galicia, S.L.U.  (en diante, “TICgal”), titular do CIF: B94165495 , e con domicilio social en Rúa dous Gagos de Mendoza, 2 – 5º Of. 1 – 36001, Pontevedra, Galicia (España). Este Acordo acompaña a todos os produtos subministrados por TICgal, que regulan o uso das solucións de software GAPP SELF- SERVICE (en diante, o “Software”), que inclúe  a documentación. Se non está consonte estes termos, non instale o programa. O seu uso (incluíndo, pero non limitado á descarga, instalación ou copia) do software tamén constitúe a súa aceptación dos termos deste Acordo. No caso de que o Licenciatario néguese a aceptar estes termos e condicións, non se lle concederá permiso para instalar ou utilizar o Software. O uso de calquera parte do Software indica que o Licenciatario acepta estes termos. O Software está protexido por leis de dereitos de autor e tratados internacionais de dereitos de autor, así como por outras leis e tratados de propiedade intelectual. O Software ten licenza, non se vende. Todas as copias, incluídas a compilación, revisión e actualización, son propiedade exclusiva de TICgal.

DEFINICIÓNS

Para os efectos do presente Acordo, os seguintes termos, tanto se se utilizan en singular como en plural, terán os seguintes significados: “Software” fai referencia a todas as solucións e actualizacións do software GAPP SELF- SERVICE “Versión Beta” significa a versión protexida con todas as funcións do Software dedicada á avaliación. “Contido do Licenciatario” significa contido que o Licenciatario poida desenvolver utilizando o Software. “Período de Avaliación” significa 30 días a partir da Data de Inicio. “Data de inicio” é a da súa primeira instalación.

LICENZA DE AVALUACIÓN BETA

Dereitos de uso:

Condicionado ao cumprimento dos termos e condicións deste Acordo, TICgal concede ao Licenciatario unha licenza non exclusiva, intransferible e non sublicenciable para instalar e utilizar o Software ata nun (1) dispositivo, co único propósito de avaliar o Software. A Licenza de Avaliación Beta do Software autoriza ao Licenciatario a:

  • Instalar e utilizar o Software, en cuantos usuarios e dispositivos necesite.
  • Usar o Software para crear Contido do Licenciatario

Todo o Contido do Licenciatario desenvolto pola Licenza de Avaliación do Software é propiedade do Licenciatario. Calquera uso comercial da Licenza de Avaliación do Software, e do Contido do Licenciatario resultante da Licenza de Avaliación, está prohibido.

RESTRICCIÓNS

O licenciatario non poderá:

  • reproducir, modificar ou crear traballos derivados do Software;
  • distribuír, vender, ceder, sublicenciar, arrendar, prestar, alugar, revelar ou transferir ou poñer ao dispor de terceiros o Software, ou calquera copia do mesmo, de calquera forma;
  • poñer a funcionalidade do Software ao dispor de terceiros a través de calquera medio, incluíndo pero non limitado á carga do Software nunha rede ou servizo de intercambio de arquivos ou a través de calquera aloxamento, provedor de servizos de aplicacións, oficina de servizos, software como servizo (SaaS), plataforma como servizo (PaaS) ou calquera outro tipo de servizos;
  • alterar, traducir, descompilar ou tentar realizar enxeñería inversa co Software;
  • eliminar ou alterar calquera aviso ou protección de propiedade no Software.

TICgal reservase todos os dereitos non concedidos expresamente ao Licenciatario neste Acordo. Calquera operación que non estea expresamente autorizada en virtude do presente Contrato só poderá ser levada a cabo polo Licenciatario en virtude dun acordo de licenza independente que deberá acordarse previamente e executarse con TICgal caso por caso. Pola presente enténdese especificamente que o Acordo outorgado ao Licenciatario, pode ser utilizado nunha (1) solicitude, por persoal empregado internamente polo Licenciatario.

PROPIEDADE

O Software ten licenza, non se vende. TICgal conserva a propiedade do Software, incluídos todos os dereitos de propiedade intelectual do mesmo. O Software está protexido pola lei de dereitos de autor e tratados internacionais. TICgal se reserva todos os dereitos sobre o Software non concedidos expresamente ao Licenciatario neste Acordo. O Licenciatario non borrará nin alterará de ningunha maneira ningún aviso de dereitos de autor, marca comercial ou outros dereitos de propiedade de TICgal ou de terceiros que aparezan no Software e no Contido do Licenciatario. Como licenciatario do Software, pode poñerse en contacto con TICgal por correo electrónico a través de ola @ ticgal · com  consonte as políticas actuais de TICgal. TICgal non está obrigada a proporcionar mantemento, soporte técnico ou actualizacións ao Licenciatario para ningunha parte do Software.

SOFTWARE LIBRE OU DE CÓDIGO ABERTO

O Software pode incluír compoñentes (incluíndo, sen limitación, programas, aplicacións, ferramentas, utilidades, bibliotecas e outros códigos de programación) que se poñen ao dispor de terceiros baixo un modelo de licenza de software libre ou de código aberto (“Código FOSS”). Os compoñentes do Código FOSS incluídos no Software son redistribuídos por TICgal baixo os termos da licenza do Código FOSS aplicable a este compoñente; o feito de que vostede reciba compoñentes do Código FOSS de TICgal baixo este Acordo non amplía nin reduce os seus dereitos ou obrigacións definidos pola licenza do Código FOSS aplicable ao compoñente do Código FOSS. As copias das licenzas do Código FOSS para os compoñentes do Código FOSS incluídos no Software inclúense ou se fai referencia a elas na Documentación do Software.

PROTECCIÓN E CAPTACIÓN DE DATOS

O Software cumpre coa normativa en materia de protección de datos. Se queres exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación e portabilidad simplemente envíanos un correo electrónico á dirección lopd @ ticgal · com, é necesario que nos achegues un documento que acredite a túa identidade.

Para que o Software funcione correctamente é necesario que durante a súa execución trátense determinados datos persoais do usuario final. En particular, o Software utiliza os seguintes servizos que forman parte da plataforma Firebase:

PRAZO

A licenza concedida en virtude do presente Acordo rematará automaticamente, con ou sen aviso previo por parte de TICgal, se vostede incumpre calquera das condicións do presente Acordo. Tras o remate, vostede deberá borrar e destruír todas as copias do Software que teña no seu poder ou baixo o seu control.

SEN GARANTÍA

O LICENCIATARIO RECOÑECE E ACEPTA EXPRESAMENTE QUE O SEU USO DO SOFTWARE É BAIXO O SEU PROPIO RISCO E QUE O SOFTWARE SE PROPORCIONA “TAL CAL” E “SEGUNDO DISPOÑIBILIDADE” SEN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO POR PARTE DE TICgal. O USO QUE VOSTEDE FAGA DO SOFTWARE E DE CALQUERA MATERIAL DESCARGADO Ou OBTIDO A través DO USO DO SOFTWARE QUEDA BAIXO A súa PROPIA DISCRECIÓN E RISCO, E O TITULAR DA LICENZA É O ÚNICO RESPONSABLE DE CALQUERA DANO AO SEU SISTEMA INFORMÁTICO OU OUTRO DISPOSITIVO Ou PERDA DE DATOS QUE RESULTE DO DEVANDITO USO. NA MEDIDA QUE PERMÍTAO A LEI APLICABLE, TICgal RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODA GARANTÍA DE CALQUERA TIPO, XA SEXA EXPRESA OU IMPLÍCITA, INCLUÍNDO, SEN LIMITACIÓN, AS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDADE PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Ou NON INFRACCIÓN.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

BAIXO NINGUNHA CIRCUNSTANCIA E BAIXO NINGUNHA TEORÍA LEGAL, XA SEXA EXTRA CONTRACTUAL, CONTRACTUAL OU DOUTRO TIPO, TICgal SERÁ RESPONSABLE ANTE O LICENCIATARIO Ou CALQUERA OUTRA PERSOA POR CALQUERA DANO QUE XURDA Ou ESTEA RELACIONADO CO SOFTWARE, O seu USO DO SOFTWARE, O CONTIDO OU O SEU USO DO CONTIDO, MESMO SE TICgal FOI ADVERTIDA DA POSIBILIDADE DE TALES DANOS.

RESARCIMENTO

O Licenciatario acepta indemnizar, defender e manter indemne a TICgal, as súas subsidiarias, axentes, afiliados e/ou licenciatarios fronte a calquera reclamación, responsabilidade, gasto ou dano que xurda de ou estea relacionado co uso do Software. A súa obrigación de defender e indemnizar a TICgal sobrevive ao remate dos Termos de uso e ao seu uso do Software.

LEI APLICABLE E LITIXIO

Este Acordo e calquera disputa ou reclamación que xurda de ou en conexión con el ou o seu obxecto ou formación (incluíndo disputas ou reclamacións non contractuais) rexeranse e interpretarán consonte a lei de España. As Partes acordan irrevocablemente que os tribunais de Pontevedra, Galicia, (España) terán xurisdición exclusiva para resolver calquera disputa ou reclamación que xurda de ou en relación con este Acordo ou o seu obxecto ou formación (incluíndo disputas ou reclamacións extra contractuais).