Técnico Informático
Pontevedra
Publicado fai 1 ano

O noso problema

 • Precisamos outra informática!

O que buscamos

 • Alguén que teña coñecementos informaticos. Preferentemente cun Ciclo Formativo de Grao Superior, pero se demostras os teus coñecementos, non estamos fechados a nada
 • Que non che asuste un controlador de dominio
 • Que LAMP non che soe raro
 • Ter un coñecemento demostrable de inglés

O que valoramos

 • Coñecer GLPI
 • Virtualización e/ou contedores
 • Scripting: Bash, Powershell
 • Monitorización con Zabbix
 • Orquestración con Ansible. Salt-Stack ou outras tamén se valoran
 • Coñecementos noutras línguas son benvidas
 • Coñecementos de scripting e/ou programación

O que vas facer

 • Inicialmente soporte telefónico e/ou en liña
 • Ocasionalmente desprazamentos a clientes
 • Solicitudes e incidencias informáticas de microinformática e servidores.
 • Se es espabilada aprenderás a soportar GLPI tamén, que é o que máis facemos.

Que ofrecemos

 • Unirte a unha microempresa
 • Horario flexible. Xornada partida e venres tarde libres. Xornada intensiva no verán
 • Equipo pequeno e un pouco friqui
 • Traballo perto da casa. É por isto que preferimos que vivas en Pontevedra ou arredores
 • Incorporación inmediata
 • Contrato indefinido
 • Formación
 • Café, cacao, infusións… agora tamén temos froita

Características do traballo

Categoría do traballo

Rematadas

Solicitude en liña

Requírese un enderezo de correo electrónico válido.
É necesario un número de teléfono válido.

Tecnoloxías da Información e Comunicación de Galicia, S.L.U., en diante TICgal, con NIF B94165495 e domicilio social en Rúa Gagos de Mendoza, 2 - 5º Oficina 1-2, 36001 Pontevedra, Galicia, informa de que os datos persoais que nos facilita por medio da entrega do currículum vitae, así como os que no seu caso se xeren como consecuencia da participación en procesos selectivos, quedarán incorporados aos seus sistemas de información, coa finalidade de analizar o perfil profesional para os efectos de facerlle partícipe nos procesos de selección, presentes ou futuros. A remisión do currículo á empresa é voluntaria e baixo o seu consentimento, o cal constituirá a base xurídica do tratamento e serán conservados durante dous anos, transcorridos os cales, será destruído. O usuario ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios, o que poderá facer mediante unha comunicación dirixida ao Comité de Privacidade de TICGAL por algunha das dúas seguinte vías: 1. Mediante correo electrónico ao enderezo electrónico: [email protected] (retirar guións). 2.Por carta a Rúa Gagos de Mendoza 2, 5º Oficina 1-2 36003 - Pontevedra, Galicia