O plugin de custos para GLPI, Costs, asigna custos ás túas peticións de forma completamente automática. Agora cunha maior granularidade de atribución, permitindo imputacións por perfil e/ou entidade.

Tardamos un pouco en liberar a nova versión de Costs, e ten unha versión un pouco peculiar. Isto é debido a que se han cruzados dúas melloras e paralelas, que finalmente tentamos (e conseguido) liberar, fusionandolas en ún único plugin.

Esta publicación está destinada a ser tanto un rexistro de novas funcións como un manual de usuario, que Costs non ten actualmente.

Sobre Costs

Costs é un plugin de GLPI, aborda 2 características non incluídas no núcleo de GLPI:

  1. Establecer o valor dos custos en opcións.
  2. Asignar automaticamente custos aos tickets, segundo a duración das tarefas do ticket.

Acerca da nova versión: Costs 2

A primeira publicación de Costs foi basicamente unha forma de establecer un valor predeterminado para os custos e xerar cargos de tickets no campo nativo de custos de GLPI.
Nesta nova versión, mesmo podemos asignar un custo diferente por perfil e entidade!
Entón, repasemos este complemento mellorado, pero antes de seguir adiante:
Por favor, proba este complemento antes de poñelo en produción.

Novas características

Custo por perfil + entidade

Na pestana Custos da entidade elixida podemos asociar un custo por perfil: Seleccionamos o perfil desexado e marcamos o custo fixo e o custo horario desexado; para aplicar, pulsamos en engadir.
Este perfil aplícase se está configurado e o técnico ten o perfil asignado por defecto, en caso contrario aplicarase o perfil global ou de entidade. Na pestana “Custos” da entidade  TICgalDemo configuramos un custo fixo de 30 e por tempo de 50 para o perfil de Técnico.

O meu usuario, Daniel, co perfil de técnico, realiza unha tarefa dunha hora e aplícaselle un custo personalizado.

->  Xestión IT de código aberto con GLPI. Casos de éxito.

Na pestana Custos, temos o custo personalizado por perfil de forma completamente automática:

Custo por Entidade

Agora pódese aplicar unha configuración de custo por entidade (e entidades fillas). Establecer un custo global na entidade pai ou diferentes para cada unha delas.

Que significa cada opción?

  • Herdanza da entidade pai: Se esta opción está activada, aplícase a configuración da entidade pai. Para configurar un custo diferente, esta opción debe estar desactivada.
  • Custo fixo: Un prezo fixo predeterminado para cada tarefa de ticket para cada tarefa de ticket. (Opcional)
  • Custo horario: O prezo predeterminado por hora.
  • Tarefa privada: É posible que non desexe cobrar o tempo en tarefas privadas. Se este é o caso, estableza Tarefa privada en Non.
  • Ticket auto facturable: Se esta opción está marcada como , o plugin establecerá a opción Facturable en e aplicará custos a todos os tickets novos. Esta opción pódese cambiar en cada ticket; consulte a seguinte sección para obter información adicional.

Custo Global

Este custo aplícase se o usuario non ten un perfil predeterminado cun custo configurado, o plugin obtén o custo da configuración da entidade (se se estableceu un custo por entidade) ou da entidade raíz (se se estableceu un custo global).
Por exemplo, neste  ticket creouse unha tarefa de 1 hora e 30 minutos.

E aplicáronse o custo predeterminado global.

Resumo da prioridade de asignación de custos nun gráfico.

Establecer un só ticket como facturable

Para cada ticket, na pestana Ticket, pode decidir de maneira individual se este en particular terá ou non custos aplicados configurando o despregable “Facturable”, substituíndo a configuración predeterminada para a entidade configurada na entidade.

Agregue a descrición da tarefa no custo.

Ata o de agora, identificamos cada custo cunha cadea formada por:

->  CVE-2022-35914 e como podería verse afectado o ecosistema GLPI

[Task Number] _ [Technician ID]

Con esta configuración global marcada como Si, os custos tomarán o nome do texto da tarefa.

Para rematar

Ademais doutras características menores, a asignación de custos granulares foi unha característica que faltou en GLPI durante moito tempo. Xa non!
Lembre facer unha copia de seguridade antes de actualizar. Esta é unha migración dalgunha maneira complicada.
Queremos agradecer aos patrocinadores destas funcións. Estamos seguros de que as súas contribucións financeiras son beneficiosas para toda a comunidade  GLPI.

Iso é todo. Esperamos que che sexa de utilidade. Lembrade que se desexa unha nova función, pode contribuír cun PR ao repositorio público ou pode patrocinalo.