Introducción

No acelerado mundo empresarial de hoxe, a Xestión de Servizos Empresariais (ESM) converteuse nun elemento clave para as organizacións que buscan simplificar procesos internos e ofrecer un soporte de primeira calidade aos seus empregados. GLPI, unha poderosa ferramenta de código aberto, está aquí para axudarche a alcanzar este obxectivo. Neste artigo, exploraremos como GLPI facilita a implementación do ESM en diversas funcións empresariais, centrándonos na experiencia do usuario final e utilizando exemplos reais para mostrar a súa eficacia.

ESM desmitificado

Pensa na Xestión de Servizos Empresariais (ESM) como unha extensión das capacidades de xestión de servizos de TI máis aló dos servizos tecnolóxicos para abordar casos de uso centrados no negocio. Ao xestionar a demanda e oferta de servizos a través dunha plataforma compartida, portal e catálogo de servizos, o ESM mellora a visibilidade e accesibilidade dos servizos empresariais, acelera a entrega de servizos e fortalece os procesos básicos.
Coas tecnoloxías modernas e o software que nos proporcionan acceso e solucións instantáneas na nosa vida cotiá, os empregados agora esperan unha experiencia semellante no traballo. Esta expectativa aplica-se ás interaccións coa TI e outros provedores de servizos dunha empresa, incluíndo departamentos como RR. HH., Legal, Instalacións, Educación, Seguridade, Vendes, Mercadotecnia, I+D e Finanzas. O ESM xoga un papel fundamental no impulso da transformación dixital nas organizacións, simplificando a xestión de servizos nestas áreas diversas.

GLPI: A túa solución ESM de referencia

GLPI é un software completo de ITSM e xestión de activos que é perfecto para ESM. Con funcións como seguimento de activos, xestión de incidentes e unha base de coñecemento potente, GLPI cubre todas as túas necesidades de xestión de servizos.
Empresas como a nosa e moitos outros clientes confían en GLPI para diversas tarefas, incluíndo a Xestión de Relacións co Cliente (CRM), Persoal (RH) e tarefas administrativas e contables, demostrando a versatilidade de GLPI como solución ESM.

->  O noso paso polo Puntazo Exprés de Pont-up Store

Como usuario relacionado coa TI, podes imaxinar o departamento Legal traballando en GLPI?

Exemplo 1: Simplificando os procesos de RH

GLPI fai marabillas para xestionar procesos de RH, como a incorporación de novos empregados. Ao crear fluxos de traballo de incorporación personalizados, GLPI permite ás organizacións automatizar e facer seguimento do progreso dos novos empregados mentres completan diversas tarefas de incorporación. Isto garante unha experiencia de incorporación fluída e eficiente, alixeira a carga do persoal de RH e axuda aos novos empregados.

Exemplo 2: Potenciando as funcións de CRM e administrativo-contables

GLPI tamén pode mellorar ESM para tarefas de CRM e administrativas ou contables. Ao integrar GLPI co teu software de CRM ou contabilidade existente, podes crear un sistema de tickets que rastrexen as interaccións co cliente e as delega no persoal adecuado para o seguimento. Isto axiliza a xestión de relacións co cliente e contabilidade, impulsando o fluxo de efectivo e asegurando cobros puntuais.

Conclusión

Para resumir, GLPI é unha ferramenta potente e rendible para implementar a Xestión de Servizos Empresariais na túa organización. Ao automatizar procesos e proporcionar unha plataforma unificada para xestionar aspectos non relacionados coa TI, como a incorporación de RH e CRM, GLPI axúdate a ofrecer un excelente soporte aos teus empregados e impulsar o éxito empresarial.

Adiante, probao. Se precisas axuda, non dubides en contactarnos e axudaréiche a acadar os teus obxectivos implementando ESM na túa organización.